Sunday, November 29, 2009

Anne-Marien Bernhardt...

Anne –Marie Bernhardt
http://bernhardtgomez.se/

Text and photos of jewellery art from Anne-Marie’s website, isn’t these jewellery who shows at gallery Hnoss... sorry.


Utgångspunkten i mitt arbete är alltid mina teckninger/målninger/collager. Jag väljer element ur bilderna som jag översätter till tredimensionell form. Det är fabulerande former med humor, skönhet och ibland lite obsenitet. Jag sträver mot att hitta balanspunkten mellan det strama och det amorfa som gör att det uppstår en intressant spänning i uttrycket.
Jag använder olika material, ädla som oädla: silver, guld, koppar, plast, MDFboard, emalj, grafit, lackfärg, odlade pärlor, onyx, korall... Jag jobbar gärna med överraskande formmöten och kontrasterande material och har även, sedan jag nyligen blev besatt av olika emaljeringstekniker, börjat jobba mer dekorativt med ytan.

Född i Köpenhamn 1961
Bor i Stockholm sedan 1985
Medlem i Nutida Svensk Silver och Konsthantverkarna
Representerat på Judiska Museet, Stockholm

2 comments:

montserrat lacomba said...

great work!
I love it!

paula lindblom said...

Hi Montserrat!

Nice that you fuond the right once from the exhibition.

Have a great weekend!

Kramkram Paula.