Monday, November 28, 2011

Liseberg...

Varde ljus och det har det varit ett tag nu…

I past Liseberg, Gothenburg’s famous fair-ground this evening and it’s amazing with all the light, the colourful light and water, its magic in a fairytale way…

finally snow...

I got these snow photos from my dad today by e-mail, so may be I got a white Christmas this year, yesterday the first snow fall in my childhood hoods…
It’s something special with snow and the whiteness, it’s like poofy wiped cream all over the landscape, but I also like the weather here in Gothenburg right now, + 8-10 degrees and a low sun. (Gothenburg can be cold and moist at wintertime and that’s not fu n at all).

Sigge the family cat is the top model at the photos… waiting for Santa?!

a non advertisement pillar...

My hoods Majorna, I like the creativity that you can see around you in this hoods, today I found this advertisement pillar and some one has done it to a non advertisement pillar, I like when this things happen in my surroundings, it make me believe that we all have the power to take control over the commercial consumer society that impose us…
form workshop to deliver …

...Sunday, November 27, 2011

clementine...

A taste of Spain… I love Clementine’s and I think they look like a little sun, and you know that they hold a lot of C-vitamins that is good to have in the winter season here in Sweden when people on the tram and everywhere is sneezing at you…

1st advent…

A grey and wind Sunday, a perfect indoor day…

It’s no winter feeling at all the grass are green and the snow aren’t here,
it’s +10 degrees and yesterday I rescue a butterfly in my apartment, a very strange feeling that a butterfly has been born in my apartment so late at the year…

Eva Zethraeus and Paula Lindblom in a mix…

A collaboration that I’m very satisfied with, now I cross my fingers that Eva like what I have done with her lovely and beautiful ceramic branches.


Kulturlabbet at galleri VSA... 1/12 2011 - 10/1 2012.


I’m an art and form instructor at Kulturlabbet and now we have a show with paintings, photos and lyrics and some performance under the opening evening.

I invited you to be a part of this opening and if you don’t have the time, may be you have the time to stop by some other day, I think (but off course I’m partial to this…) that you will like the art that we will show here, it’s a small cut-outs from the item we are working with right now and have worked with almost a year back in time; the journey of life…

Some of the artist will be at the opening.

http://www.kulturlabbet.se

Konstepidemins Jul 2011...

Konstepidemins Jul 2011
3 dec kl 12-17Konstförsäljning, workshop, utställningar, glögg, musik, allsång, restaurang och kafé.Håll koll! programmet uppdateras kontinuerligt!


Öppen ateljé: Anna Bauer • Gill Marshall • Karin Östberg • Kerstin Sarvimäki • Elisabet Eriksson • Bibbi Forsman • Torbjörn Steijner • Ewa Brodin • Sverker Eklund • Elisabeth Åström • Helen Dahlman • Patrik Andiné • Nils Ramhöj • Roland Borén • Eva Dahlin • Ragnar Schmid • Ami Lanmark

Allsång: med Stefan Forssén, Bronja Novak Lindblad och Ola Karlberg m.fl./kl 14, Blå Huset
Julverkstad: svävande julpynt med Nina Zetterquist och Kerstin Åsling-Sundberg/Drop-in, Gröna Rummet kl 13–16. Materialkostnad 40:- Välkomna!

Utställningar:• Jill Lindström - Kontinentalvandring/Galleri Konstepidemin• Jill Lindström och Peter Kruse - Härifrån till evigheten/Pannrummet• Gudrun Åsling och Bo Söderström - grafik/Blå Huset• De Ungas VinterAkademi - Nitton killar och tjejer har arbetat tillsammans i en workshopserie. Nu visas en del av resultatet och processen/hus 10.

Välkommen.

more four...

Hej!
Advent närmar sig och i vår verkstad är det full fart. Vi rustar inför julmarknader och framförallt för julen på Four. Från och med den 3e december kommer julskyltningen vara på plats och hela december kommer vi ha öppet både lördagar och söndagar - och har ni vägarna förbi någon annan gång är det som vanligt bara att knacka på!

Hälsningar från Karin


Karin Roy Andersson

Ellen Holvik invited to VIP evening at Four…

Varmt Välkommen på VIP kväll måndagen den 28/11 mellan kl 18-20 på Four på Nordhemsgatan 74 i Linné!

Glöm inte osa!

www.byellenholvik.blogspot.com

Varma hälsningar / Ellen

Thomas C. Chung...

Thomas C. Chung at Hardware gallery

http://www.hardwaregallery.com.au/


6 - 17 December, 2011


What I Had I Gave Away is an exhibition of small soft sculptures and large watercolour and embroidery drawings and is the second part of a two-part show by Amanda Humphries and Thomas C. Chung.


The first exhibition: All I Have I Hope To Keep was shown at Gallery Eight in September 2011.


In part one the duo were chasing the shadow, and freezing the real, accentuating the constant representations of life through making toys and embroidering ambitions. Everything was detached and preserved in this ever sensation-simulated world.


Just as part one is based on permanence and plasticity, then part two starts to contemplate its opposite. Processes of abandon and dissolve, of letting go, rather than holding on; the two shows are threading together the dance created between permanence and temporality, often employing the 'double' as a common vehicle for such concerns, whether through an awareness of time sequence (before and after shots) with Thomas' soft sculpture and running narrative, or through shadowed imagery with Amanda's use of contrasting mediums, light fluid bodies with heavily embroidered shadows, butterflied machines and lovers.


Taking into consideration the name of the venue Hardware Gallery, the art works occasionally play with tools and hardware as their subjects, often casting them in an organic light.


There is a certain amount of acceptance in this show, of our fragility and decay, and with the cyclical nature of the two show themes rotating and jousting. The work appeals to the holistic nature of the relationship between the real and the imagined.

"Inte fan blir man friskare av kultur"

Fotograf Håkan HumlaKultur är inte nytta och pengar - den är insikt
"Inte fan blir man friskare av kultur" hävdar förre kulturministern Bengt Göransson.Med det menar han inte att det bör satsas mindre på kultur. Tvärtom är det tanken att kultur måste vara nyttig som han angriper. Kultur handlar inte om sjukvårdskostnader utan om insikter som förändrar människor, som i sin tur förändrar världen.I går kom han till Sundsvall och lunchteatern.

- Det sägs att folk mår bättre av att läsa böcker. Men i stället mår de kanske sämre, eftersom de får sakernas tillstånd klart för sig. På samma sätt är risken stor att engagerade, medvetna människor ställer större krav på sjukvården än de liknöjda och passiva.Å andra sidan är det inget argument mot kulturen, menar Bengt Göransson, socialdemokratisk kultur- och utbildningsminister 1982-1991. Kultur är inte stundens upplevelse, ingen kassako, inte trösten som ska hjälpa oss att uthärda världen. Om vi blir friskare och gladare av kultur så är det bra. Men det är inte syftet. I stället är kulturen källan till djupa, subjektiva insikter som skapar ett engagemang, som är lika med samhällsdeltagande och demokrati.


Han slaktar många av nutidens heliga kor. Till exempel att framgång är sådant som går att mäta: i pengar, måluppfyllelse, antal eller nytta. Det leder till "projektsjuka" bland politiker och ibland rentav till något som har skrämmande likhet med totalitära system.


- Vi har ett kulturborgarråd i Stockholm som säger att "kulturarbetarna måste veta vad som förväntas av dem". Så sa man i det gamla Sovjet. Kulturborgarrådet är inte kommunist, men hon är ett offer för beställar-utförarmodellen. Stockholms kulturpolitik går mot en katastrof när politikerna ska gå in och precisera vad var och en ska göra.


I stället för att ängsligt försvära sig åt penningräknande, nyttoinriktning och mätbara mål, menar Bengt Göransson, måste politikern respektera konstnären i hans/hennes roll att utöva den "positiva trolösheten" mot samhället: att genomskåda och påtala.


Han vänder sig också mot glidningen från begreppet "kulturliv" till "kulturindustri". Här sticker åter penningtrollet upp och viskar att det är oviktigt om folk får med sig något omtumlande, klokt eller tänkvärt, bara de kommer i stora skaror och har trevligt. Som jazzfestivalen han berättar om, vars kringaktiviteter gynnade allt från arrangören till stadens hotell.


- Men utvecklade den jazzen? Var finns det nya och överraskande när festplatsen blir viktigare än innehållet? säger Bengt Göransson.


Nej, stundens upplevelse får inte ersätta det som dröjer kvar: fördjupning, insikt och engagemang. Det går inte att mäta i kronor eller publiksiffror, eftersom det handlar om något subjektivt. Men det är grunden för ett aktivt samhällsdeltagande.


Därför oroar han sig när medborgarna degraderas till kunder. Medan kundens och skattebetalarens roll bara är att betala för en beställd tjänst, har medborgaren också ett ansvar: att intressera och engagera sig; att delta. Det är insikterna, inte konsumtionen, som utvecklar människor och det är upplysta, engagerade människor som förändrar världen, inte de passivt betalande, menar Bengt Göransson.Det gäller också att hålla emot tanken att "allt går så fort numera". Vi får inte låta det flimrande bruset ta ifrån oss tiden och förmågan att tänka och reflektera. Beslut fattade på reflex är farliga. Innan man säger ja och nej ska invändningar luftas, följder begrundas. Kultur odlar den förmågan.- Numera ska det helst finnas en inköpsbudget för varenda garnända. Men när det gäller kultur måste man våga ge sig ut på det öppna havet, säger Bengt Göransson.


Monday, November 21, 2011

rör inte Kvibergs marknad...

I was there, but no one else as I could understand…

I look at the part of facebook that I have access too; I’m not a member of facebook, believe it or not… I’m acting like an old dinosaurs, I will be part of the real life and don’t click “like” at everything, I want to be a part and act without all this social intermediate, even if I’m a big fan of internet and the fast and easy way to contact people all over the world, so as you can see I’m a splintered person…

Here is an article that I found from our local newspaper, they have written about the area and how this politics are thinking about it, that one thing not preclude the other. It’s in Swedish…


Vi vill bevara Kvibergs marknad
Kvibergs marknad diskuteras igen. Vi ser stora fördelar med att ha kvar marknaden på nuvarande plats eftersom den bidrar till ett hållbart Göteborg, skriver bland andra Mats Arnsmar (S).

Vi står bakom idrottsvisionen om ett levande område för rekreation och aktiviteter på Kviberg. Visionen ska utvecklas samtidigt som det finns plats också för marknaden och bostäder. I stadsplaneringen eftersträvar vi denna blandning av människor, bostäder och verksamheter – som visat sig vara det mest socialt hållbara på lång sikt. En stad där det planerade också ger utrymme för det spontana, kreativitet och energi.

Behöver fler marknader
En typ av verksamhet måste inte dominera ett område helt. Kviberg kan få en stadsmässig blandning och blir då en större tillgång för stadsdelen och staden. Göteborg behöver dessutom fler marknader och mer hållbar handel.

Trafikmässigt har Kviberg också ett bra läge med god kollektivtrafik. Risken för ökad biltrafik går därmed att reglera.Varje helg kommer tiotusentals göteborgare till Kvibergs marknad. Marknaden är inte bara en social mötesplats och turistmål utan också en plats som skapar sysselsättning. Här finns över 250 fasta företagare som riskerar att stå utan arbete och försörjning om marknaden läggs ner, entreprenörer som vi måste ta vara på.

Göteborg ska vara en smältdegel
Samtidigt som marknadens plats garanteras för framtiden måste vi säkerställa tryggheten för kunder och besökare och att verksamheten sker enligt lagar och regler. Det ska ske i samverkan med berörda förvaltningar och myndigheter. Framtidens Göteborg bör vara en smältdegel av olika människor och verksamheter. Genom att skapa och behålla mötesplatser kan segregationen brytas. Kvibergs marknad är en sådan mötesplats.

Att kunna åka spårvagn till området och möjligheten att handla ekologiskt med återvunna saker är ytterligare en hållbarhetsdimension. Vi vill att Kvibergs marknad finns kvar.

Mats Arnsmar (S)
kommunalråd
Thomas Martinsson (MP)
kommunalråd
Mats Pilhem (V)
kommunalråd

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.776044-vi-vill-bevara-kvibergs-marknad


Sunday, November 20, 2011

a collaboration...

In the middle of the night and I have coming up with an idea about Eva Zethraeus and my small collaboration, I have got some of Eva’s nice and beautiful ceramic branches and the permission to do jewellery by them… I’m satisfied so far…

So far it’s one necklace and two brooches.

the butho part; Endangered...

A glimpse of what’s coming up at the dance scene Atalante here in Gothenburg, at spring 2012 Frauke will have the first performance with the butho part; Endangered.

Våren 2012 kommer Frauke har urpremiär med sitta nya buthostycke Endangered.

http://www.atalante.org/repertoar.asp?ID=482

I was at Skansen Krona with my friend Carin this evening and have the opportunity to be a part of this performance, it was +5 degrees and a little bite windy and the dancer was dancing and performance barefooted.
It was no idea as the audience to complain of the coldness, when this little person so tiny, makes this dance outdoors for around 30 minutes in a very slow tempo.
I’m impressed and I loved it, the dance and the sound and the smell of the fire.

http://en.wikipedia.org/wiki/Skansen_Kronan