Monday, November 21, 2011

rör inte Kvibergs marknad...

I was there, but no one else as I could understand…

I look at the part of facebook that I have access too; I’m not a member of facebook, believe it or not… I’m acting like an old dinosaurs, I will be part of the real life and don’t click “like” at everything, I want to be a part and act without all this social intermediate, even if I’m a big fan of internet and the fast and easy way to contact people all over the world, so as you can see I’m a splintered person…

Here is an article that I found from our local newspaper, they have written about the area and how this politics are thinking about it, that one thing not preclude the other. It’s in Swedish…


Vi vill bevara Kvibergs marknad
Kvibergs marknad diskuteras igen. Vi ser stora fördelar med att ha kvar marknaden på nuvarande plats eftersom den bidrar till ett hållbart Göteborg, skriver bland andra Mats Arnsmar (S).

Vi står bakom idrottsvisionen om ett levande område för rekreation och aktiviteter på Kviberg. Visionen ska utvecklas samtidigt som det finns plats också för marknaden och bostäder. I stadsplaneringen eftersträvar vi denna blandning av människor, bostäder och verksamheter – som visat sig vara det mest socialt hållbara på lång sikt. En stad där det planerade också ger utrymme för det spontana, kreativitet och energi.

Behöver fler marknader
En typ av verksamhet måste inte dominera ett område helt. Kviberg kan få en stadsmässig blandning och blir då en större tillgång för stadsdelen och staden. Göteborg behöver dessutom fler marknader och mer hållbar handel.

Trafikmässigt har Kviberg också ett bra läge med god kollektivtrafik. Risken för ökad biltrafik går därmed att reglera.Varje helg kommer tiotusentals göteborgare till Kvibergs marknad. Marknaden är inte bara en social mötesplats och turistmål utan också en plats som skapar sysselsättning. Här finns över 250 fasta företagare som riskerar att stå utan arbete och försörjning om marknaden läggs ner, entreprenörer som vi måste ta vara på.

Göteborg ska vara en smältdegel
Samtidigt som marknadens plats garanteras för framtiden måste vi säkerställa tryggheten för kunder och besökare och att verksamheten sker enligt lagar och regler. Det ska ske i samverkan med berörda förvaltningar och myndigheter. Framtidens Göteborg bör vara en smältdegel av olika människor och verksamheter. Genom att skapa och behålla mötesplatser kan segregationen brytas. Kvibergs marknad är en sådan mötesplats.

Att kunna åka spårvagn till området och möjligheten att handla ekologiskt med återvunna saker är ytterligare en hållbarhetsdimension. Vi vill att Kvibergs marknad finns kvar.

Mats Arnsmar (S)
kommunalråd
Thomas Martinsson (MP)
kommunalråd
Mats Pilhem (V)
kommunalråd

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.776044-vi-vill-bevara-kvibergs-marknad


No comments: