Tuesday, March 3, 2015

Happy birthday to you...

Flowers to two of my friends with Birthdays 3 and 4 March ...
For Gila and Joanne!

From the Coolest Corner - Nordic Jewellery, now the final count down in Munich...

From the Coolest Corner - Nordic Jewellery

Galerie Handwerk
Max-Joseph-Straße 4

Eingang Ottostraße

80333 München
Monday, March 2, 2015

February 21...

An excursion to the Nordic Watercolour Museum in Skärhamn, Dr. Lakra from Mexico exhibit and it was impressive to see the place, large dark and perhaps not surprisingly, since the title of the exhibition is; blackhole.

Nordic Watercolour Museum is organizing bus trips in connection to art openings, a very generous offer, I think, and I hanging out as often as I can, always great to get to Skärhamns beautiful environment, and all these exciting exhibitions such as the Nordic Watercolour Museum offers, they are not entirely the idea that it must be the right watercolor shown, the idea is that it should go in the water side, which might be a bit difficult to interpret in Dr. Lakras gigantic dark wall paintings, which "only" will be his exhibition space out, then be it painted over.

http://www.saatchigallery.com/artists/dr_lakra.htm

http://en.wikipedia.org/wiki/Dr_Lakra

https://instagram.com/nordiskaakvarellmuseet/

http://akvarellmuseet.org/

Ocean Sole... a fantastic initiative!

https://www.youtube.com/watch?v=OzHUwmrOpFE

http://www.ocean-sole.com/

http://www.ocean-sole.com/press

http://www.ocean-sole.com/story

http://www.ocean-sole.com/foundation

The world is 70% ocean, 30% landmass. Like our bodies it lives in equilibrium. We are waking up to the fact that the consequence of industrialisation is rocking the boat.
The ocean is the world’s dump yard. This has devastating effects on the smallest polyp to the largest blue whale, to fishing, navigation and human health.
We all have a choice at every level, whether rich or poor, to take responsibility for our oceans which we depend upon. However large or small, wherever we are, we can…......These kinds of initiatives makes me very moved and very very grateful for people with the power to change, to see the possibilities of what could be (and actually is) barriers.

Visit these links and take part in a fantastic world of creativity!

I have been in contact with this organization via email and received a lot of material that I could be allowed to post on my blog, unfortunately, so are the formats PDF, and we all know that blogs, it's not a good format to retrieve information from .. SO CHECK THE LINKS !!!

I wish Ocean Sole all the best !!! Keep up the good work !!!

This is a place I would like to make a visit, maybe an internship, to see and learn how to take advantage of things that others had thrown both by being creative but also might not become bitter and cynical ... for whatever it is, it's a shame that we craps down and destroy our earth as we do.

http://www.relovedmag.co.uk/2014/10/upcycling-heroes-ocean-sole-the-company-turning-flip-flops-into-something-beautiful/

https://www.facebook.com/OceanSole

Prinsesspartiet, väl värt att ta del av!

PrinsesspartietMANIFEST
Det var en gång en prins som bodde ensam i ett slott. Han sökte land och rike runt efter en prinsessa att gifta sig med men det gick ju sådär eftersom prinsessor inte växer på träd precis. Prinsen blev deprimerad. Han började tröstäta och spela tv-spel hela dagarna och till slut hade han glömt varje tanke på att finna sitt livs kärlek. Och sedan följer den kända historien om prinsessan på ärten: En flicka dyker upp en regning kväll och erbjuds sängplats. En ärta smusslas in under alla madrasserna och vid frukostlatten klagar flickan över alla smärtor som den lilla ärtan åsamkat henne under natten. Alla vet ju att bara äkta prinsessor är så ömtåliga att de kan känna en ärta genom tjugo madrasser och tjugo ejderdunsbolster!
Ärtan är mäktigare än Svärdet!
Det är lätt att tappa sugen i den här galna världen. Rika typer snor alla andras grejer och de stora företagen skräpar ner väldigt väldigt mycket. Dessutom slåss folk och lever rövare med varandra fast de egentligen borde kramas och hjälpas åt. Men var inte rädd! Var inte ledsen! Även små gärningar av godhet gör skillnad fast du kanske inte tror det.
Prinsesspartiet handlar inte om dom rika och mäktiga. Vi allierar oss hellre med den oansenliga ärtan och dess fantastiska förmåga att vara obekväm för maktens bakdelar även om den är liten!
Prinsesspartiet står för en ”Rosa Politik”
Det finns många orättvisor och skevheter i samhället och de måste vi rätta till. Sådant arbete kan inte utföras av solister, det måste  göras som lag-aktivitet! En ”Rosa Politik” sätter alltid människan och miljön i främsta rummet, först därefter ska vi börja prata om tillväxt.
En Rosa Politik ser på människan ifrån två håll samtidigt: Vi är alltid individer men vi är samtidigt alltid en del av ett kollektiv. Vi kan inte vara enbart det ena eller det andra. Prinsesspartiets hållning är att individen och kollektivet är beroende av varandra och stöttar varandra i ömsesidig avhängighet. Vår förståelse är att friska, trygga, fria och bildade individer bidrar till ett öppet och generöst samhälle som kännetecknas av nyfikenhet, lekfullhet och omsorg om varandra. Prinsesspartiet vilar på en värdegrund som har en ”emancipatorisk” agenda och Emancipation betyder i det här sammanhanget:
  • Individens okränkbara frihet att leva, växa, lära och verka som människa.
  • Individens ansvar att bidra till andras liv, växande och lärande.
  • Kollektivets strävan efter öppenhet, välvillighet och gemenskap.
  • Kollektivets ansvar att tillgodose individens basala behov.

En Rosa Politik innebär solidaritet och en vilja till det goda för största möjliga antal människor. En Rosa Politik ansvarar för miljön, inte bara som råvaror för tillväxt men för dess egenvärde. En Rosa Politik ser med nyfikenhet och uppmuntran på människors strävan att förverkliga sig själva som individer men också som ansvarstagande och hyggliga medlemmar i ett kollektiv.

http://prinsesspartiet.se/2015/02/26/tankar-om-filansande-konstnarer-som-kreativ-resurs/

not ready yet...
I'm on to something ... very fascinating and exciting.