Monday, June 20, 2016

fortfarande viss reflektion i form av mina "ångest"gubbar...

Jag fortsätter min allmängiltiga reflektion med att göra enkla bilder av situationer som jag kommer i kontakt med, reflekterar över, berör och upprör mig...

Jag är nu uppe i över 250 "ångest"gubbsbilder... Vilket en vacker dag kanske resulterar i en bok om allmängiltig vardagsångest.

No comments: