Wednesday, October 21, 2015

skönt när man ser verkligheten på ett mindre sårbart sätt...

Åtminstone mindre sårbar själv... att se andras svagheter kan ju ge viss mått av styrka ( men det kanske inte är att föredra i längden?).

No comments: