Wednesday, October 14, 2015

är det att man inte ser så långt, är det att det är så tyst?!

Varför skapar mörker oro?

No comments: