Friday, October 2, 2015

ingen big deal...

Mina ångestgubbterapi i bildform är av olika känslor som jag och andra kan drabbas av... Att snappa upp och gräva där man står so to speak... Det är inte så att bilden behöver ha med dagsformen att göra, utan det är när som helst "nån -gång- i- livet -känsla" som jag gestaltar på mitt naiva sätt genom att snabbt rita upp känslor  och tankar i pixlr programmet.

För mig fyller detta en funktion av att synliggöra, röra om i mig själv och KAST UT skit ifrån mig själv... använda konsten för att gestalta, ta utanför det egentliga kontexten... göra känslor och funderingar till allmängods.

No comments: