Wednesday, October 14, 2015

hybris...

När man tror att saker är på ett annat sätt... 

No comments: