Thursday, October 22, 2015

än en gång, i de bästa av världar...

Lyhördhet och förmågan att leda om man nu tagit åt sig ledarpinnen och lyfter lön för att just ha ledarepinnen i sin hand... Vi har roller och det tillhör liksom själva livsspelet.

Några borde kanske tänka och känna efter om de är på rätt plats, har den förmåga som krävs av dom i de positioner de befinner sig på/i.

No comments: