Thursday, October 8, 2015

ojämnt...

En märklig illustration av hopp och förtvivlan, nu ser det ju ut som om "hoppet", hoppar på den "förtvivlades" rygg... Möjligen är det så hopp och förtvivlan jobbar emot varandra?!
Man vet aldrig vart hoppet slår ner och förtvivlan tar vid.

No comments: