Sunday, October 11, 2015

en enda röra...

Försök hitta riktning i en röra, inte helt lätt när det är suddigt, rörigt och ostrukturerat...
Som att slå knut på sig själv, man vill väl men hamnar fel.

Att hitta rätt är en bedrift ibland.


Så det här föreställer, om än väldigt otydligt, att jag slagit knut på mig och rullar iväg som en jävla pumpa mot nya "äventyr"...
Ibland önskar jag att jag fått gåvan att skriva böcker, för jag lovar, material och underlag det saknar jag inte, snarare formen för att få det att bli en begriplig helhet, in the end so to speak,

No comments: