Friday, October 23, 2015

en mental bild som jag haft sen jag var 20 år typ...

Jag ser mig själv stå stadigt men ändå ha huvudet i det blå, i den mening att
fantasin och kreativiteten får flöda, minsta möjliga motstånd i tankebanorna men ändå tryggt förankrad både i mig själv, i nuet och på jorden.

No comments: