Tuesday, January 12, 2016

tips...


När botten is nådd, då behövs blompepp och mycketmycket mer...

-ros ros skulle man kunna pipa ur sig om kraften fanns kvar.

No comments: