Tuesday, January 12, 2016

se bara till att slå först... då löser det sig...

Eller?!Jag hade önskat att mina ångestgubbar hade bleknat, att jag inte behövde ta till det här knepet och självhjälpen för att se på min situation, men ack nej eller som man kan säga; icke!

Jag har de i terapeutiskt syfte att lyfta min egen blick, stärka, belysa och hjälpa kanske någon till där ute som känner ungefär likadant, att med allmängiltighet gripa tag i ett "problem"... Att rita, skriva om är i min värld aldrig fel, lyft skiten, den den vingar och du är en vacker dag fri från en massa som inte har med dig att göra in the end!

No comments: