Sunday, January 31, 2016

jag vet att du sett dessa förut...

När dom finns i ens närhet, då är det inte muntert...

Civilkurage är ju att föredra än såna som håller för det
ena eller det andra.

No comments: