Tuesday, January 12, 2016

ögonen är själens spegel...

Om man gråter så blir det en outhärdlig självreflektion
som speglar sig i tårarna.

No comments: