Sunday, January 31, 2016

samhället klara inte av svaghet...

Eller?!
Spänn musklerna, var din egen lyckas smed osv...
Bit ihop, gå vidare, skit i vad andra tycker, kör ditt egna race...

No comments: