Saturday, January 16, 2016

ett ställningstagande hur man vill se på världen och själv vill bli betraktad...

Ett mål och en kamp och ett synsätt sen många år tillbaks. Vet att sura och bittra människor är svidande irriterande och slukande negativa... det är INGET att sträva efter och kan man se saker från ett annat håll, då vill jag gärna göra det.

No comments: