Tuesday, January 12, 2016

lyllos... eller din naive fan...

Jag kan säga att det är många gånger jag önskat mig en kristallkula!

Men många fler gånger önskat att jag inte behövt önska mig en kristallkula...

No comments: