Tuesday, January 12, 2016

en reflektion över något jag läst på nätet...

Individuell möjlighet till förbättring  nås av

- NYFIKENHET

-INSIKT

-ENGAGEMANG

och 

-BESLUTSAMHET

No comments: