Monday, November 15, 2010

I have done it, now it’s your turn!

I got this by e-mail today; it’s about 1% rule when it builds new buildings in Sweden, Gothenburg… The artist Pia Hedström is initiator for this manifesto, so dear colleges send a postcard to stadskansliet in Gothenburg and tell them to count on us.

www.piahedstrom.com

www.svenskakonstnarer.se

www.saatchi.gallery.co.uk


Upprop till Stadskansliet Göteborg
1-% regeln måste riktas mot konst istället för att gälla golv och tak i byggnader.
1-% regeln måste riktas specifikt för bildkonstnärer och konsthantverkare.

Idag brottas konstnärerna i osund konkurrens mot designmöbler, affischer och mycket annat som är avdragsgillt! En 1-% som riktar sig direkt för konsten gagnar inte bara konstnärskåren och konsthantverkare men också staden i stort och kan i någon mån balansera upp att konsten inte är avdragsgill.

Informationsmässigt /redovisningsmässigt blir det en med verkligheten överensstämmande statistik över hur mycket som går till konsten i Göteborg om 1-% regeln används som tänkt istället för att eventuellt gälla även andra yrkesgrupper.

1-% regeln måste bli det lyft för kulturen och Göteborg stad som tänkt.
Vad kan du göra?

Skicka ett vykort till Stadskansliet med texten:

1-procentsregeln måste gälla specifikt för bildkonstnärer och konsthantverkare.

Stadskansliet
Köpmansgatan 20
Stadskansliet
404 82 Göteborg

No comments: