Wednesday, September 9, 2015

ord och handling...

Hur mycket visar vi att vi menar det vi säger?

No comments: