Friday, September 18, 2015

vilken tur!

Att ha familj, vänner som bryr sig om, supportrar i vått och torrt det är inget att ta för givet...
Som ser potential i dig, som uppmuntrar, tillrättavisar, kommer med nya vinklar eller helt enkelt bara finns där, det är en ynnest.

No comments: