Wednesday, September 30, 2015

dag och natt...

Glad och bekymmerslös (mer eller mindre) eller
grubblandes under en filt, där tankar inte är av godo.

No comments: