Tuesday, September 15, 2015

konflikträdsla och feghet skapar ibland diplomati...

Eller har jag fel?!


I talspråk eller i sociala sammanhang avser diplomati ett taktiskt utspel för att erhålla ett strategisktövertag, ett sätt att framlägga åsikter artigt, utan konfrontation, vilket föranledde tidningsredaktören Caskie Stinnett att anmärka: "En diplomat är en person som kan be dig att dra åt helvete på ett sätt som gör att du faktiskt ser fram emot resan".

No comments: