Thursday, September 17, 2015

en känsla av att det är oöverblickbart...

Ge mig luft, ge mig frihet, låt mig använda mina vingar
istället för att gå på detta ogenomskinligt oändliga...

No comments: