Wednesday, September 30, 2015

när handlingsförlamningen kickar in, när hopplösheten får fäste...då är man fast.


No comments: