Tuesday, September 15, 2015

verkar ju vettigt...

Utan egen kraft är det svårt att hjälpa andra.

No comments: