Wednesday, September 9, 2015

-är du en tankeläsare?


Det är vid så många tillfällen som det på något sätt förutses att man ska veta vad som tänks, menas i olika sammanhang... Vem har egentligen den förmågan? Varför har vi i så fall fått ett språk? Men det är klart även om vi pratar samma språk så är det ju inte alltid att vi förstår varandra, brist i kommunikation är ju också en akilleshäl vi sociala varelser drabbas av...

No comments: