Sunday, June 30, 2013

Copenhagen, Denmark 27-29 June 2013...

My feet on Danish ground!
I love Copenhagen and If I can come up with some idea to do there I will absolutely move to Copenhagen.When I lived for a short time in Copenhagen 1999 I always bicycle by this or maybe another one of this herons. I like this heron bird very much, I think it has something  calm and proud in itself that I like.

Gudanamn; Benu

Avbildad som/reinkarnerad i;
Fågel
Tofsvipa
Grå häger

Släkt; Inkarnation av Atum

Dyrkas som; Heliopolis heliga fågel

Plats; Heliopolis

Egenskap; Helig fågel

Kommentar; Förebilden till grekernas fågel fenix.
Nära förknippad med den heliopolitanska solguden Atum vars uppenbarelseform Benu var
Den avbildade grå hägern i dödsboken symboliserar både Re och Osiris.

Text från;...

No comments: