Thursday, April 22, 2010

konstrunda / art turn in Majorna 24-26 April...

Konstrunda / Art turn in Majorna 24-26 April.
Art turn there you can have a directly meeting with artist and artist-craftsman in Majorna area…

41 artist and artist-craftsman show their work painting, graphic arts, ceramics, glass, textile and silver.

They open up their studios, workshops and working places for everyone who is interesting to see how they work… a very nice event that started 1999.

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

41 konstnärer och konsthantverkare visar måleri, grafik, skulptur, keramik, glas, textil och silver.

Konstrundan i Majorna bildades hösten -99. Syftet var att samordna professionella konstnärer och konsthantverkare som bor
och/eller har sin verksamhet i stadsdelen Majorna i Göteborg, till en gemensam presentation av den rika konstnärliga verksamhet
som pågår här.

Majorna är den konstnärstätaste stadsdelen i Göteborg. En gång om året öppnar konstnärerna i Majorna sina ateljéer och verkstäder
för allmänheten. Under tre dagar ges besökare tillfälle att ta del av det intensiva skapande som pågår och resultatet av det. Ett rikt kulturutbud ger en levande stadsdel

Ateljéerna har öppet:
Lördag 12–17
Söndag 12–17
Måndag 16–20

http://www.konstrundanimajorna.se/

No comments: