Saturday, October 24, 2009

Lars Åsling and others...

Yesterday I was up at the Konstepidemin, walking around with my friend and college Janina Kurp, we look at all the things in the surroundings, we meet Lars Åsling and talk about the projects; the ring project.

I have to say that I don’t get so much wiser afterwards, but I like when people/artist are creative, even if I don’t understand everything all the times, I don’t think it’s the meaning either, you don’t have to understand everything, you can be a part of it any way and may be some day the money will drop down…


“Last Saturday, 17 October, Lars Åsling and Pecka Söderberg arranged here at Konstepidemin. They all happened within Friendly Gestures part 1Vänskapstalets ring/The Friendship ring, a part of the Biennial Satellite program. Lars and Pecka offered their friendly hands, pumping bikes, shoe shines, haircuts in three different lenghts and shaving. One could also send a postcard for free from within the ring.

Lars Åsling tells that they don't know how just yet, but the art project will continue in the spirit that lies in the good power within the ring. Offering something for free is often viewed upon with suspicion, but as this is an art project it's easier. The art lies in the simple act of sharing ones' time and generosity.

Artists that take part in the Ring project: Anna Gustavsson, Lina Ekdahl, Fröydi Lazlo, Diana Storåsen, Pecka Söderberg, Lars Åsling. The idea and initiative: Lars Åsling
More, in Swedish: www.thering.in


http://konstepidemin.blogspot.com/2009/10/vanliga-gester-i-vanskapstalets-ring.html
In swedish:
Vänskapstalets Ring

Vänskapstalets ring är ett projekt med utgångspunkt från talmystikens vänskapstal. Det är en undersökning av en plats betydelse och hur ett avgränsat område aktiverar föreställningen om vad platsen betyder. Genom att använda ett tal hämtat från urgammal talmystik, som säger att den som använder talets kraft skapar vänskapsrelationer, laddas den valda platsen med talets magi. Ringens diameter är i sig ett vänskapstal, och den som beträder ringen träder in i en plats tillägnat goda, mänskliga värderingar. Ett påbörjat projekt som förhoppningsvis skall ge ringar på vattnet. Medverkande: Lina Ekdahl, Fröydi Laszlo, Diana Storåsen, Pecka Söderberg, Peter Karlsson, Anna Gustavsson, Lars Åsling (Initiativ och projektidé).

www.thering.in Ringens gränser finns markerad på Konstepidemins område. Ytterligare information om projektet finns på galleriet. 4 sep–15 nov.


Text from Konstepidemins blog and website.
Photo from Lars Åsling., a small flyer that I got, about the project.

http://konstepidemin.blogspot.com/

No comments: