Monday, May 16, 2016

rent psykologiskt är det inte så konstigt...

När ens närhet inte agerar... av rädsla av dumhet eller helt enkelt av lathet?!
Är det konstigt att jag tvivlar på min intuition?! Att jag till slut inbillar mig att "allt" det "dumma" inte kan hända för det är så osannolikt dumt, så elakt, så missriktat?!

No comments: