Tuesday, May 10, 2016

när livet är en illusion...

En illusion är en falsk uppfattning av verkligheten på grund av flertydiga sinnesintryck. En illusionist är en person som i underhållningssyfte utför trolleri men som medger att dessa är just illusioner.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Illusion

No comments: