Wednesday, May 25, 2016

det man inte vet, har man inte ont av...

Därmed inte sagt att man är "lyckligt" ovetande, det kan ändå kännas utan att det syns, utan att man vet... Det kan vara något som gnager och skaver, men som det är svårt att sätta fingret på, kanske på grund av tystnad, mörkning eller välvilja att inte blanda in andra.

No comments: