Monday, May 16, 2016

det är skillnad på dröm och verklighet...

Kanske väldigt skönt att det är så?! Att man får tänka "ont" och handla"gott"...
Att använda drömmar och tankar som en ventil, en kanal.

No comments: