Tuesday, May 10, 2016

dubbelt...

När man borde vara glad, när livet borde le, när framtiden är mörk eller helt utan tilltro...
När målen tagit slut, när framtiden är diffus, när allt är att "leva", men det är också det enda, när glädjen tas ifrån, när "peppet" uteblir, när allt du gör kan bli fel...

"Du är som en groda utan ben, hopplös." 
Ja, nog är det så...

No comments: