Wednesday, May 25, 2016

idag insåg jag att jag är med och binder ris till min egen rygg...

Genom att acceptera hot och anklagelser, så accepterar jag att andra har övertag, att jag gör mig mindre, backar mer än vad som är rimligt.
Fuck, gaska upp dig!!!

No comments: