Wednesday, May 25, 2016

när någon "verkar" vara snäll och generös...

Det finns ibland "hakar" med att ge, men inte till alla, det är en indirekt markering om vilken/vilka som är "värda" att få, eller omvänt; vilka som inte är värda att få...

No comments: