Friday, March 30, 2012

Konsthantverkscentrum Örebro... 31/3 - 29/4

GALLERI KHVC VERNISSAGE 31/3

36 konsthantverkare visar bredd i galleriets sista utställning 31/3 - 29/4
Nu är det Grand Finale; den sista utställningen i galleriet samlar 36 konsthantverkare som på helt egna sätt tar sig an sitt material.
Det blir en chans till återseenden; många av utställarna har tidigare visats i galleriets separat- eller samlingsutställningar.
Grand Finale speglar galleriets nio år, med konsthantverkets självklara blandning av bilder och bruksföremål, funktionellt och ifrågasättande, alltid med materialet som uttryck.
Sedan 2003 har Konsthantverkscentrum drivit Galleri KHVC i kulturarvsrika Wadköping i Örebro.
Utställningarna har berikat kulturlivet och satt konsthantverket på de många besökarnas karta. KHVCs medlemmar har genom åren visat konsthantverkets hela bredd; från det bärbara smycket till det offentligt rumsliga verket, från småskalig design till helt unika föremål.
KHVC har förhoppningen att galleriet gjort sådant avtryck i det lokala kulturlivet att konsthantverk nu har en självklar plats som konstform.
- Under de här åren har vi haft möjlighet att visa konsthantverk av mycket hög kvalitet för väldigt många besökare i Örebro, och det är vi nöjda med. Men kulturekonomin är knapp och en landsomfattande organisation som KHVC måste vara flexibel för att kunna hålla målet i sikte.
Vi måste rikta resurser och fokus där de för tillfället gör mest nytta för medlemmar och för vårt område, i en tid som är föränderlig, säger Mio Schlegel, KHVCs verksamhetsledare.
Alla tidigare utställningar kommer att finnas dokumenterade på KHVCs hemsida.

Varmt välkommen på vernissage:Lördag 31 mars 11.00 - 16.00!

Deltagare:

Margaretha Eriksson Abenius, textil
Cilla Adlercreutz, glas
Annette Alsiö, glas
Stefan Andersson, keramik
Britta Berg, textil
Catharina Bergsten, textil
Emma Billbäck, smycken
Anna Christians, betong
Kerstin Danielsson, textil
Anna Eilert, keramik
Maria Folkesson, keramik
Anders Fredholm, keramik
Maud Frykberg, keramik
Marina Fränke, textil
Åsa Fällgren, keramik
Tora Greve, textil
Annette Hagel, keramik
Gunilla Hallberg, textil
Örjan Holm, järn
Margaretha Holmlund, keramik
Anna Höggren, glas
Jan Kruse, glas
Birgitta Lagerqvist, textil
Paula Lindblom, smycke
Leif Månsson, brons
Paula Liinpää Obenius, textil
Ulrika Rosengren, textil
Lamia Saab-Amundsen, smycke
Maria Sedell, glas
Mona Qvist Stenbeck, textil
Kim Stenlund, textil
Kinna Sturesson, smycke
Gunilla Sundström, keramik
Agneta Taube, keramik
Beatrice Coppieters 't Wallant, plast
Stine van Wynsberghe, textil

Adress:
Konsthantverkscentrum
Skepparegården i Wadköping
702 15 Örebro

Öppet: Tis-sön 11.00-16.00,
under utställningsperioderna

http://www.konsthantverkscentrum.se/sv.html/se%20konsthantverk-galleri%20khvc

No comments: