Saturday, January 17, 2015

to pinpoint...

From an interview in Aftonbladet with Lars Lerin, I liked his way to explain that feeling is not something you can teach ...

Vilket är ditt bästa inredningstips?
– Jag vill egentligen inte ge något tips, utan tycker att man ska gå på sin egen känsla och inte härma andras smak. Inred precis som du vill ha det. Det är som med konst, det viktigaste är känslan och den kan man inte lära ut.What is your best interior design tips?
- I do not really give any tips, but think you should go on their own sense and not imitate other people's taste. Decorate the way you want it. It is like the art, the most important is the feeling and you cannot teach.


No comments: