Sunday, October 14, 2012

Lena Olson at gallery Four...

 
 
 
 
 
 
 
 
 
“Ur en oändligt källa av material att uttrycka sig genom, har jag funnit allt jag söker i träet.”
- Lena Olson.

Lena Olsons långa erfarenhet av trä låter henne skapa mjuka, harmoniska former av de hårda och ofta egensinniga träslagen. Smyckena utstrålar lugn och känslighet. “Materialen ger mig ständigt nya utmaningar både intellektuellt och hantverksmässigt”, säger hon.

Mer information finns på www.foursweden.com och på klimt02.netI am not a big fan of this kind of jewelry they are a little bite to simple for my taste, but I have to say that I like the branch very much. I think it´s a little bite crazy and over the edge to do a “new” branch of a piece of wood, I like the idea and the result very very much.

The Four gallery is a great gallery here in Gothenburg and may be the only jewelry gallery right now here in Gothenburg since gallery Hnoss closed, which is pity, it was a great spot to see what´s going on in the jewelry world all around the world, so to speak.

 


No comments: