Wednesday, February 29, 2012

Skottdagen / leap day a great spring afternoon in Gothenburg city…

In Swedish about the artwork at Brunnsparken.

Vi är från samma stad, det visste jag inte innan idag….

Lejonen vid Lejontrappan de är utförda av Camilla Bergman
Inger Elisabeth Camilla Bergman-Skoglund, född Bergman 1 december 1954 i Sundsvall, är en svensk konstnär, skulptör.

Camilla Bergman är utbildad vid Konstfack i Stockholm 1976-78 och Kungliga konsthögskolan i Stockholm (skulptur) 1978-83. Hon är representerad med ett flertal offentliga verk i Sverige. Mest känd är hon för sina två lejon som flankerar Lejontrappan vid Fontänbron intill
Brunnsparken/Gustaf Adolfs Torg i Göteborg.Johanna är en bra mötesplats i centrala Göteborg.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Brunnsparken,_G%C3%B6teborg#Statyn_Johanna_i_BrunnsparkenDen västra delen av Brunnsparken finns en fontän med statyn Såningskvinnan. Konstverket invigdes på Johanna-dagen den 21 juli 1883, och kallas därefter populärt även Johanna.
Statyn skapades av Per Hasselberg och göts i brons av Gruet Jeunes i Paris, till del finansierat av den närboende Pontus Fürstenberg. Originalet i gips återfinns på Göteborgs konstmuseum.

An amazing sunny day and the spring were definitely in the air and the people were outdoors hanging in the sun.
Fantastic! I t gives me hope that the summer is close.


http://sv.wikipedia.org/wiki/Skottdagen#Skottdagen
http://en.wikipedia.org/wiki/Leap_year


No comments: