Thursday, February 17, 2011

Sofia Björkman - Blackened Brilliance...

SOFIA BJÖRKMAN
BLACKENED BRILLIANCE

PLATINA
FOR CONTEMPORARY JEWELLERY
ODENGATAN 68, STOCKHOLM
VERNISSAGE TORSDAG 24 FEBRUARI 2011, 17-20
UTSTÄLLNINGEN PÅGÅR TOM 26 MARS
8-9 MARS KOMMER UTSTÄLLNINGEN VARA EN DEL
I ETT PROJEKT OM MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.
ÖPPET TI-FR 11-18, LÖ 11-15

VÄLKOMMEN!

Se mer; http://www.platina.se/Pressrelease/SofiaBlack_press.html

Det senaste året har det mesta varit svart.
Oljekatastrofen fläckade stränderna svarta. Askmolnet lade stora delar av Europa i grå dimma. Gruvarbetare, på jakt efter
jordens skatter, stängdes in i mörker. Skogsbränder liksom gatubränder världen över, svärtade både natur och hjärtan.
Finanskriser har gjort svarta djupa hål i mången plånbok.

Hur djupt svärtas våra själar? I takt med svåra händelser tycks människor skapa drömvärldar och sträva efter ett mer
glamouröst liv. TV-programmen är flärdfulla som aldrig förr, politiken blir mer glamourös och det västerländska modet belyser
en strävan efter makt och status. Det glittriga glittrar än mer och brilliansen bländar och lindrar.
I glappet mellan sorg och verklighetsflykt, söker människor efter andlighet och själslig frid. För visst visar trender att vi behöver
mening i tillvaron som kontrast till bisterhet? Individen står i fokus och medlen för välmående är många.

Blackened Brilliance är titeln på en utställning om nutiden betraktad genom smyckekonstens kvaliteter . Smyckekonst är en konstart
som står människan nära. Vi bär smycken bland annat för att minnas händelser, göra statements eller som verktyg för att förverkliga
oss själva. Smycken är intima i och med att vi bär dem nära hjärtat och fyller dem med mening. De är också intima för att det krävs av
betraktaren att söka sig nära objekten, tränga in i vad de betyder och för att få ta del av helheten. Här krävs inte bara mod utan också
en vilja till förståelse både för bärare och betraktare.
www.platina.se


Projektet är en del av ett större med stöd från
Konstnärsnämnden

No comments: