Friday, February 12, 2016

vet inte ens om detta "vi" är något att stå efter...

Att i vuxenvärlden bli exkluderad, det är bara en form av brist på öppenhet från de som stänger ut, kokongar... Just detta är väl en kombo av litenhet i den enskilde individen, som gått samman med andra som tror sig bli större ihop... flera svaga blir inte en stark, det bli bara en irriterande klubb för inbördesbeundran.

No comments: