Saturday, February 6, 2016

en annan fundering...

...

Utifrån att jag valt att kalla mina gubbar - ångestgubbar.
Kanske mer än just ångest, existentiellt och allmängiltigt in the end...

No comments: