Monday, February 8, 2016

tanke...

"Ju mer man tänker, desto mer inser man att det 
inte finns några enkla svar".  

Nalle Puh

No comments: