Monday, February 29, 2016

skottår... kanske dags att passa på?!

Se upp alla ogifta män
Enligt traditionen är skottdagen även en dag då kvinnor kan passa på att fria. Hur kommer sig denna tradition kan man undra?
Det hela har att göra med det irländska skyddshelgonet S:t Patrick. Enligt legenden berättas nämligen att S:t Patrick bestämde att kvinnor skulle kunna fria en dag vart fjärde år. Han sa också att det skulle tas på största allvar.
Det fanns från medeltiden fram till 1800-talet en oskriven lag på Brittiska öarna som sade att den man som avvisade en friare, under ett skottår, var tvungen att ge henne en kyss samt ett silkeslinne eller ett par handskar. Den man som tackade nej kunde följaktligen dra sig ur med en dyrbar present.
Så, du som går i giftastankar har ett ypperligt läge att slå till måndag den 29 februari. Och du som är man och som vill förbli ogift får passa dig.

365,25 dagar på ett år
Eftersom det går 365,25 dagar på ett "riktigt" år så behöver det "skjutas in" en extra dag vart fjärde år, som då omfattar 366 dagar istället för 365.
Skottår är ett sätt att få årstiderna att synkronisera med almanackan. Annars skulle årstider och datum för till exempel vintersolståndet förskjutas mer än 24 dagar i kalendern inom loppet av 100 år. För att kalenderåret ska stämma med solåret sätter man därför in en extra dag vart fjärde år. Denna dag kallas skottdagen och inträffar den 29 februari. Fram till 1999 var skottdagen den 24 februari men sen 2000 har den flyttats till den 29 februari.

Vi räknar tiden efter den gregorianska kalendern. Den infördes i Europa av påven Gregorius XIII 1582 och har sen dess blivit den kalender som används i de flesta av jordens länder. I Sverige infördes den gregorianska kalendern 1753.

No comments: