Monday, March 2, 2015

Prinsesspartiet, väl värt att ta del av!

PrinsesspartietMANIFEST
Det var en gång en prins som bodde ensam i ett slott. Han sökte land och rike runt efter en prinsessa att gifta sig med men det gick ju sådär eftersom prinsessor inte växer på träd precis. Prinsen blev deprimerad. Han började tröstäta och spela tv-spel hela dagarna och till slut hade han glömt varje tanke på att finna sitt livs kärlek. Och sedan följer den kända historien om prinsessan på ärten: En flicka dyker upp en regning kväll och erbjuds sängplats. En ärta smusslas in under alla madrasserna och vid frukostlatten klagar flickan över alla smärtor som den lilla ärtan åsamkat henne under natten. Alla vet ju att bara äkta prinsessor är så ömtåliga att de kan känna en ärta genom tjugo madrasser och tjugo ejderdunsbolster!
Ärtan är mäktigare än Svärdet!
Det är lätt att tappa sugen i den här galna världen. Rika typer snor alla andras grejer och de stora företagen skräpar ner väldigt väldigt mycket. Dessutom slåss folk och lever rövare med varandra fast de egentligen borde kramas och hjälpas åt. Men var inte rädd! Var inte ledsen! Även små gärningar av godhet gör skillnad fast du kanske inte tror det.
Prinsesspartiet handlar inte om dom rika och mäktiga. Vi allierar oss hellre med den oansenliga ärtan och dess fantastiska förmåga att vara obekväm för maktens bakdelar även om den är liten!
Prinsesspartiet står för en ”Rosa Politik”
Det finns många orättvisor och skevheter i samhället och de måste vi rätta till. Sådant arbete kan inte utföras av solister, det måste  göras som lag-aktivitet! En ”Rosa Politik” sätter alltid människan och miljön i främsta rummet, först därefter ska vi börja prata om tillväxt.
En Rosa Politik ser på människan ifrån två håll samtidigt: Vi är alltid individer men vi är samtidigt alltid en del av ett kollektiv. Vi kan inte vara enbart det ena eller det andra. Prinsesspartiets hållning är att individen och kollektivet är beroende av varandra och stöttar varandra i ömsesidig avhängighet. Vår förståelse är att friska, trygga, fria och bildade individer bidrar till ett öppet och generöst samhälle som kännetecknas av nyfikenhet, lekfullhet och omsorg om varandra. Prinsesspartiet vilar på en värdegrund som har en ”emancipatorisk” agenda och Emancipation betyder i det här sammanhanget:
  • Individens okränkbara frihet att leva, växa, lära och verka som människa.
  • Individens ansvar att bidra till andras liv, växande och lärande.
  • Kollektivets strävan efter öppenhet, välvillighet och gemenskap.
  • Kollektivets ansvar att tillgodose individens basala behov.

En Rosa Politik innebär solidaritet och en vilja till det goda för största möjliga antal människor. En Rosa Politik ansvarar för miljön, inte bara som råvaror för tillväxt men för dess egenvärde. En Rosa Politik ser med nyfikenhet och uppmuntran på människors strävan att förverkliga sig själva som individer men också som ansvarstagande och hyggliga medlemmar i ett kollektiv.

http://prinsesspartiet.se/2015/02/26/tankar-om-filansande-konstnarer-som-kreativ-resurs/

No comments: